Mentaalimatkat


Mentaalimatkat on mielen matkatoimisto.

Tuotamme luovuusvalmennuspalveluita verkkoon valikoiduille trauma-sensitiivisille kohderyhmille sekä lyhytkursseja luovuuden herättelyyn, vahvistamiseen ja hyötykäyttöön arjessa ja työelämässä.

Valmennus perustuu luovuuden käyttöön ja soveltaa menetelmiä ja tietoa psykologiasta ja neurotieteistä taiteisiin ja filosofiaan. Luovuuden avulla on mahdollista kehittää itsetuntemusta ja ilmaisua sekä löytää uusia selviytymisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan keinoja sekä joustavia ja inspiroivia ratkaisuja haastavissa elämäntilanteissa ja muutoinkin.

Valmennukset toteutetaan verkossa ja jokaista ryhmää ohjaa virtuaalinen kokemusasiantuntija vertaisohjaaja.

Mentaalimatkat on Filiartin aputoiminimi.

 

Sivusto: http://mentaalimatkat.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/Mentaalimatkat-965257740253324/

Pinterest: https://fi.pinterest.com/mentaalimatkat/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEfjxaFA8R4G_fpI3x_Y-w

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-882270440

Instagram: https://www.instagram.com/mentaalimatkat/