Vuokrasopimus normaalia pidemmäksi määräajaksi

Vuokrasuhde voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Vuokrasopimus on vuokranantajan ja asukkaan, siis vuokralaisehdokkaan, välinen asiakirja, jolla vuokrattavan kohteen hallinta siirretään vuokralaiselle. Vuokrasopimuksen alettua vuokralaisella on lain suoma kotirauha myös vuokranantajan omistamassa kiinteistössä. Suomessa määräaikainen vuokrasuhde solmitaan yleensä esimerkiksi vuodeksi, tai alle sen, kun tiedetään asukkaan lyhytaikaisesta asunnontarpeesta etukäteen. Vuokranantaja voi myös tarjota asuntoa määräajaksi ennen esimerkiksi putkiremontin tai muun asunnon käyttöä rajoittavan remontin alkua. Tällöinkin määräaika saattaa olla esimerkiksi puoli vuotta, sillä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ei olisi osapuolille järkevä. Tässä artikkelissa käydään kuitenkin läpi erityislaatuisia ja hieman harvinaisempia tilanteita, joissa asunto vuokrataan määräajaksi yli vuoden pituiseksi ajanjaksoksi.

Määräaikainen vuokrasopimus vuokranantajan vinkkelistä

Yleensä kun vuokranantaja haluaa tarjoaa yli vuoden määräaikaista vuokrasopimusta, kyseessä on isompi asunto, esimerkiksi omakotitalo tai rivitaloasunto. Tämä johtuu siitä, että määräaikaisuuden syy on eri kuin sijoitusasuntoa vuokratessa. Vuokranantaja voi esimerkiksi jättää oman suuremman asuntonsa vuokralle muuttaessaan ulkomaille – ja mikäli ulkomailla oleskelun aika esim. työkomennuksen vuoksi on etukäteen tiedossa, määräaikainen vuokrasopimus on järkevä vaihtoehto. Tällaisissa tilanteissa kun vuokranantaja aikoo itse palata asuntoonsa, asunto usein myös vuokrataan kalustettuna ja vuokralaisvalintaankin käytetään enemmän aikaa. Jäähän vuokranantajan irtaimisto ja yleensä sijoitusasuntoa merkittävästi arvokkaampi omaisuuserä vuokralaisen vastuulle. Mikäli vuokrasopimuksen kohteena on esimerkiksi asunto rivitaloyhtiössä ym. yhteisössä, jossa asukkaat hoitavat kiinteistöä yhdessä, vuokralainen voidaan velvoittaa osallistumaan esim. talkoisiin.

Pitkän määräaikaisen vuokrasopimuksen vuokralaisvalinta

Vuokralla asumisen suosio on ollut Suomessa on vuosikausia nousussa ja yhtenä selittävänä tekijänä pidetään nuorten sukupolvien halua asua vapaammin ja olla sitoutumatta yhteen osoitteeseen, kaupunkiin tai edes maahan. Sikäli asunnon vuokraamista yli vuodeksi tai useiksi vuosiksi voidaan pitää valtavirrasta poikkeavana trendinä. Trendeistä poikkeavissa vuokrakohteissa vuokralaistarjontaa on toisaalta vähemmän ja valintaa tehdessä täytyy myös valita huolellisesti sopiva vuokralainen. Siinä missä vuokranantaja voi jättää oman ulkomaan työkomennuksen ajaksi kalustetun asuntonsa vuokralle vaikka kahden vuoden määräajaksi, sopiva vuokralainen voisi olla samassa tilanteessa Suomeen tuleva ulkomaalainen osaaja perheineen. Ulkomaalaisen Suomeen sijoitetun työntekijän komennus voi joko kestää määräajan, jonka ajaksi asunto vuokrataan, tai toistaiseksi voimassa oleva tai jopa pysyvä muutto. Silti määräaikainen ja valmiiksi kalustettu vuokra-asunto voi olla heti uuteen maahan muuton jälkeen järkevä ensi askel uuteen kotimaahan.

Kalusteiden sisällyttäminen vuokrasopimuksessa

Kun vuokrasopimus laaditaan kalustettuna vuokrattua asuntoa varten, asunnon irtaimisto tulee kirjata vuokrasopimuksen liitteeksi kalusteluetteloon. Koska esimerkiksi sohvan pinnat kuluvat huomattavasti nopeammin kuin asunnon lattiat, kannattaa kuluva irtaimisto dokumentoida samalla kun asunnossa tehdään normaali sisäänmuuttotarkastus. Muuttotarkastuslomake ja muut vuokrasopimuksen liitteet liitetään vuokrasopimukseen, jossa eritellään mitkä liitteet sopimukseen kuuluvat.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyminen

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy lähtökohtaisesti aina juuri sinä päivänä kun sopimusta laadittaessa on sovittu. Määräajan viimeisenä päivänä. Vuokrasopimuksessa voidaan sopia onko asunto luovutettava vuokranantajan käyttöön jo sopimuksen päättymispäivänä tai esim. sitä seuraavana arkipäivänä. Vuokrasuhteen määräaikaisuus ei silti estä sopimuksen purkamista eikä edes tietyissä tilanteissa irtisanomista. Tässä kappaleessa käsittelemme lopuksi normaalista poikkeavat tavat päättää määräaikainen vuokrasopimus. Tilanteissa, joissa määräaikaisen sopimuksen voimassa pitämistä voidaan pitää jommankumman osapuolen kannalta kohtuuttomana, käräjäoikeus voi vapauttaa osapuolen sopimuksesta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi ero, naimisiinmeno, perheen kasvaminen, työ- tai opiskelupaikan yms. sellaisen muutto tai sen perässä muuttaminen toiselle paikkakunnalle. Näitä tilanteita varten sopimuksessa on hyvä erikseen sopia jo etukäteen sopimuksesta vapautettavan osapuolen suorittaman sopimussakon suuruun. Vuokrasopimus voidaan myös purkaa, mikäli vuokralainen ei maksa vuokria yli kahden kuukauden ajalta ja/tai mikäli hän viettää asunnossa toistuvasti ja huomautuksista huolimatta häiritsevää elämää.

Samankaltaisia artikkeleita